Общи условия за ползване

Добре дошли в сайт www.youthtotheskin.bg

Тази страница наричана „Youth to the Skinе“ администрирана от БоДо Сълюшънс ООД, със седалище – 2200 Сливница, България, ул. Ракита 8.

Моля, прочетете внимателно тези условия преди да използвате този сайт (наричан САЙТЪТ).

Използването на този сайт означава, че сте съгласни с настоящите Общи условия. Общите условия са в съответствие с настоящето законодателство.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време чрез актуализиране на този САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители / клиенти. Общите условия ще бъдат актуализирани при всяка промяна в законодателството.

От всички промени, направени от “ Youth to the Skinе „, САЙТА е длъжен да информира потребителя / клиентите до последната версия и, ако е необходимо, ще бъдат приложени промени в предварително подадени поръчки.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване се счита за невалидна или неприложима по някаква причина, това не засяга валидността и приложимостта към останалите разпоредби.

Използвайки сайта, потребителите се съгласяват да спазват общите условия и приложимите закони.

Използвани термини

В съдържанието на този документ следните термини, използвани с главни букви, ще имат конкретни значения, свързани с контекста, както е посочено по-долу:

ПОТРЕБИТЕЛ: Това е човек, който влиза в сайта за лични или професионални цели и който е съгласен с Условията да използва настоящия сайт, отговарящ на всички изисквания за регистрация и използване.

КЛИЕНТ: е човек, който влиза в сайта за лични или професионални цели и е съгласен с Условията да използва настоящия САЙТ, който отговаря на всички изисквания за регистрация и използване, които представят и финализират поръчката.

ЗЛОУПОТРЕБА: е използването на сайта по начин, противоречащ на практиката в областта на действащите нормативни актове и законодателство или по друг начин, който би могъл да навреди на компанията.

ПОРЪЧКА: електронен документ, създаден в резултат на достъп на сайта до клиентите. Това е форма на комуникация между компанията и клиентите.

ДОГОВОР: е поръчка, потвърдена от компанията, с която „Youth to the Skin“ се съгласява да доставя на своите клиенти продукти и услуги и клиентът се съгласява да ги плати.

Употреба на сайта

Сайтът може да се използва само за законни цели.

Забранено е използването на Сайта по начин, който би могъл да навреди на сайта и фирмата – за да бъде измамен или по друг начин да извърши престъпление или друга незаконна дейност.

„Youth to the Skin“ си запазва правото да отмени поръчката, дори и да е потвърдена, в случаите, когато има опит за незаконни цели.

„Youth to the Skin“ не продава продукти на непълнолетни. Хората, които не са навършили 18 години, могат да правят поръчки на този сайт само в присъствието на родител или настойник.

Условия за продажба на продукти. Договор.

Продуктите изложени на Сайта, представляват оферта на продуктите „Youth to the Skin“.

Поръчката ви ще бъде приета от Youth to the Skin като ДОГОВОР.

С извършването на поръчката онлайн Вие, като клиент, потвърждавате, че сте съгласни с формата на съобщението (изпратено по електронната поща), с която „Youth to the Skin“ ще изпълни поръчката.

Приемането на поръчката от „Youth to the Skin“ се счита за извършено, когато е налице електронно потвърждение (електронна поща), изпратено от „Youth to the Skin“ до КЛИЕНТА.

ДОГОВОРЪТ влиза в сила с потвърждението на поръчката или липсата на анулирането ѝ в срок от 24 часа от подаването на поръчката, Както е обяснено в Отмяна на поръчката.

Предмет на договора

Предмет на поръчката е продуктът / продуктите, за които клиентът е изразил желание да закупи, чрез създаване на онлайн поръчка, потвърдена от Youth to the Skin. Продуктът / продуктите имат характеристиките, описани от компанията на сайта.

След преглед на поръчката “ Youth to the Skin “ информира КЛИЕНТА по електронна поща, в случай че продуктът не е наличен, ако запасът не е актуализиран по технически причини. Внимание: Времето за доставка на продуктите е показателно.

Цени и плащане.

Цената на продуктите е тази, която е посочена на сайта. Цената може да бъде променена от ФИРМАТА по всяко време и тя ще бъде видима на сайта веднага.

Освен в случаите, когато е забелязано нещо друго, цената включва ДДС и всякакъв друг данък.

Цената и начинът на плащане са посочени в поръчката. “ Youth to the Skin “ издава на клиента фактура за поръчаните продукти и услуги и клиентът има задължението да предостави необходимата информация за фактурата.

Методи на доставка

Фирмата ще изпълни задълженията си по договора в рамките на максимум 10 дни от датата на потвърждението, изпратено на клиента по поръчката.

Продуктът ще бъде доставен на клиентите по пощата.

“ Youth to the Skin “ ще опакова правилно продуктите и ще осигури предаването на оправдателните документи.

Доставката се счита за завършена, когато има подпис на клиента при получаване на документа за транспорт.

Отмяна на поръчки

Клиентът трябва да се свърже с екипа ни на адрес: orders@youthtotheskin.com.

Прозорецът за анулиране на поръчка е 24 часа след поставянето на поръчката, след което анулирането е невалидно / невъзможно.

Връщане на стоките

Продуктите не се връщат поради естеството си.

Контактна информация

Този САЙТ е притежание и е управляван от Бодо Сълюшънс ООД.

Адрес: 2200 Сливница, България, ул. Ракита 8

ЕИК по ЗДДС: BG200930660

Интернационален сайт: www.youthtotheskin.com

Сайт за България: www.youthtotheskin.bg